Užitečná doporučení pro použití a údržbu kompresorů

Moderní kompresory se používají v různorodých oblastech:

 1. Ve výrobě
 2. V dílnách
 3. Pro práci na venkově
 4. V každodenních činnostech
 5. Pro kreativní směry

Abyste nemuseli do kamenné prodejny a neztráceli čas studiem informací o kompresorech, navštivte náš internetový obchod s nářadím a zařízeními. Máme všechny nejoblíbenější modely s různými funkcemi. V případě pochybností o značce nebo účelu, jakož i konfiguraci a dodání zboží, vám poskytneme všechny potřebné informace v chatu.

Vzduchové kompresory Procraft dodáváme v ochranné kartonové krabici, uvnitř které je návod, 2 kolečka a záruční list. 

Dále se podíváme na informace, kterým byste měli věnovat pozornost při doručení objednávky a jak toto zařízení bezpečně obsluhovat.

Co dělat po doručení kompresoru?

Zkontrolujte zařízení a ujistěte se, že nenese žádné známky poškození, oděrky nebo mikrotrhliny. Pro bezpečnou instalaci zařízení vypočítejte vzdálenost od nejbližší překážky k ventilační mřížce. Měla by být více než 50 cm, aby bylo zajištěno stálé proudění čerstvého vzduchu.

Prostory pro instalaci

Prostory kam plánujete umístit kompresor, musí splňovat požadavky:

 1. Aby instalace fungovala efektivně, musí mít oblast místnosti konstantní a stabilní proudění vzduchu. Kompresor snese teploty do -40°C.
 2. Ventilace musí být plně funkční a odvádět teplo.
 3. Aby nedošlo k nebezpečným situacím, musí být místnost pravidelně čištěna, protože na kompresoru se usazují malé částice prachu.
 4. Pravidelně čistěte filtry, ventilační mřížky, radiátory a další prvky.
 5. Pokud potřebujete prodlužovací kabel, nepřekračujte 5 m a průřez kabelu 1,5-2 mm.

Nezapomeňte připravit pracovní plochu. Povrch musí být zcela rovný, bez hrbolů a prohlubní. Úhel sklonu by neměl být vyšší než 15 stupňů, jinak se zvyšuje riziko problémů se zařízením a práce nebude vysoce kvalitní.

Postup

Je důležité instalovat pneumatická zařízení ve vzdálenosti nejméně 3 m od kompresoru. Je důležité vzít v úvahu, že při práci s rozprašovačem by na blok kompresoru neměla stříkat barva, v tomto případě musí být vzdálenost prodloužena. Při přesouvání jednotky do jiné místnosti nebo z místa na místo by měly být použity profesionální sponky.

Na začátku práce je důležité vyzkoušet funkční součásti kompresoru.

Hladina oleje se kontroluje pomocí speciálního okénka nebo měrky. Klesne-li hladina oleje pod minimální úroveň, hrozí poškození, či zadření kompresoru. Při přelití oleje hrozí pro změnu riziko, že se olej dostane do vzduchového potrubí.

Nastavte potřebné parametry napětí nezbytné pro provoz vaší jednotky. Zapojte vzduchový kompresor a ujistěte se, že je vypínač v poloze "ON". Otočte páku a posuňte ji nahoru, dokud není ve správné poloze. Kompresor se musí nechat běžet alespoň 10 minut s plně otevřeným ventilem. Zavřete ventil a počkejte, až se přijímač zcela naplní vzduchem. Když k tomu dojde, jednotka se vypne.

Při odpojování vždy používejte tlakový spínač, i v nouzových situacích by bylo chybou vytáhnout zástrčku ze sítě pro odpojení.

Ujistěte se, že po dokončení operace je přepínač v poloze "OFF". K vypnutí slouží páčka na tlakovém spínači. Pokud uslyšíte pískání pokaždé, když se motor zastaví, znamená to, že je vše v pořádku. Píšťalka trvá asi 30 sekund, když se kompresor zapne bez tlaku.

Pracovní tlak můžete upravit:

 1. Po zvolení optimální hodnoty pro každý typ přísušenství
 2. Reduktor může upravit kompresi vzduchu na výstupu a zobrazit hodnoty na manometru. 

Pístové kompresory nemohou pracovat bez zastavení, na rozdíl od šroubových kompresorů. Pokud se v návodu dočtete např. takové charakteristiky jako: S3-30 znamená to, že kompresor funguje podle schématu: 3 minuty funguje, 7 minut musíte nechat zařízení odpočinout. Je důležité dodržovat tyto požadavky, abyste ochránili motor před přehřátím. Pokud se motor přehřívá, sepne se ochrana proti přehřátí. Po ochlazení se motor automaticky zapne.

Bezpečnostní opatření:

 1. Přečtěte si návod k použití zařízení.
 2. K ochraně před popálením používejte ochranné rukavice.
 3. Při práci s rozprašovačem barvy vás musí chránit brýle a štít.
 4. Boty by měly být uzavřené a gumové.
 5. K ochraně před hlukem používejte speciální sluchátka.
 6. Nedotýkejte se nástroje mokrýma nebo zpocenýma rukama nebo jinými částmi těla.
 7. Pro stomatologický a potravinářský průmysl nepoužívejte stlačený vzduch, který neprošel dodatečným čištěním.
 8. Nepoužívejte kompresor k plnění lahví, jako jsou potápěčské nádrže, pokud pokyny neuvádějí, že tak můžete učinit.
 9. Neopravujte zařízení sami.
 10. Pokud je přítomna koroze nebo závady, vyměňte celou nádrž.
 11. Pokud pracujete venku, nenechávejte jednotku odkrytou.
 12. Opravy a údržbu funkčního stavu kompresoru mohou provádět pouze odborníci na toto zařízení.
 13. Nemiřte proud vzduchu na lidi nebo zvířata.
 14. V blízkosti se nesmí zdržovat zvířata a děti.
 15. V blízkosti zařízení neskladujte hořlavé kapaliny.
 16. Na jednotku nepokládejte nylonové tkaniny nebo jiné materiály.

Opravy a údržba zařízení:

 1. Kompresor nevyžaduje stálou údržbu. To ale neznamená, že na jeho údržbu můžete zcela zapomenout. První výměna oleje by měla být provedena nejpozději po 100 hodinách provozu. Potom každých 300 hodin. Pozor ale na odstíny oleje! Pokud vypadá tmavší nebo velmi světlý, jako pěna, je třeba jej vyměnit dříve.
 2. Vyplatí se také pravidelně mýt houbu, která je zabudována do těla a plní funkci olejového filtru. K tomu použijte teplý mýdlový roztok, nechte vyschnout a nainstalujte na místo.
 3. Zkontrolujte připevnění krytu k ventilu. Zejména při prvním testování nástroje.
 4. Kondenzát vždy odstraňte, bez ohledu na dobu provozu jednotky.
 5. Do ventilátoru vstupuje nevyčištěný vzduch, který ucpává lopatky a mřížky a vyžaduje pravidelné čištění.
 6. Místo hořlavých čisticích prostředků používejte vlhkou žínku nebo bavlněný hadřík.
 7. Pro čištění je důležité používat vysoký tlak. Pokud tedy s provozem jednotky začínáte, obraťte se na odborníky.

 

Pokud je důležité, aby zařízení vydrželo co nejdéle, pečlivě si prostudujte návod a dodržujte všechny požadavky a bezpečnostní opatření. Hlavní pravidlo zní: veškeré údržbářské práce by měly být prováděny výhradně ve vypnutém stavu a bez vzduchu v přijímači.